GNL-Service

Cases

Vestas V47 styringsopgradering

Baggrund

GNL Service A/S har siden etableringen I 2013 været fokuseret på at levere en ekstra service til kunderne, samt haft en ambition om at være med til at udvikle nye løsninger til forbedring af drift og service af vindmøller I Danmark. Med stor erfaring indenfor Vestas møller var det naturligt at GNL Service i 2015 startede et samarbejde med DEIF A/S ift. at udvikle en retrofit-løsning/opgradering til de gamle Cotas styringer som i dag sidder i både Vestas V27, V29, V39 samt V42, V44 og V47 VRCC-serien.

Problemstillingen

En af udfordringerne med at udvikle en ny controller-løsning var, at I Danmark skal hver enkelte mølle have en ombygningsgodkendelse når væsentlige dele af møllens komponenter udskiftes. Styringen er her helt essentiel i en mølle for at sikre den optimale drift af møllen, men også for at sikre, at møllen ikke overbelastes.

GNL Bil m. mølle

For at imødekomme dette har DEIF A/S udviklet en metode til at måle møllens funktionalitet med den originale Cotas-styring og DEIFs nye AWC 500-styring. Metoden har kørt i en testmølle i Kaastrup uden for Skive siden 2016. Dermed har vi erfaring fra flere års drift med både den originale styring samt den nye AWC 500 styring at sammenligne med. Metoden er kvalificeret af Dansk Vindmølle forening (I dag Nordic Wind Consultants), som har været med fra starten og godkendt både metoden, målinger samt den medfølgende dokumentation for at installere løsningen.

 Hvis du er interesseret I at læse mere om DEIF’s AWC 500 og styrings-opgradering kan du læse flere tekniske specifikationer her & her.

Netop i år har DEIF A/S modtaget den endelige godkendelse af opgraderingen og vi kan nu tilbyde en udskiftning af den eksisterende styring, hvor der samtidig beholdes den nuværende certificering af møllen. Dermed er du som ejer sikret samme forsikringsforhold for møllen som for en almindelig udskiftning. Dette sikres ved at Nordic Wind Consultants udsteder et ombygningscertifikat for den enkelte mølle.
Ved GNL Service sikrer vi at dette sker uden at du som ejer behøver at gøre noget aktivt.

Løsningen

Det vi i samarbejde med DEIF A/S kan tilbyde vores kunder, er en udskiftning af den gamle Cotas-styring til en ny AWC 500, som vi allerede nu har erfaring med giver en bedre udnyttelse af møllen og dermed en øget produktion end hvad den eksisterende styring kan i dag.

Endvidere er dataadgangen optimeret betydeligt, så vi hos GNL Service har direkte adgang til møllens software og hermed hurtigt kan afgøre om et møllestop kræver et servicebesøg eller om møllen forsvarligt kan startes igen. Dette sikrer både hurtigere svar til dig som ejer, men også at møllen producerer mere energi og dermed giver dig mere indtjening.

Det helt unikke ved den nye DEIF-løsning er, at Vestas V42, V44 og V47-møllen nu også er godkendt til at køre uden det ofte problematiske V/RCC-system i møllen. Ved at fjerne V/RCC’en vil man fremover helt undgå yderligere serviceomkostninger relateret til VRCC systemet i resten af møllens levetid. Det betyder samlet set en bedre økonomi i hele møllens drift. Generelt set anbefaler vi ved GNL Service at man ved fejl på V/RCC’en ikke investerer i en udskiftning eller reparation af denne, men i stedet installerer en helt ny styring og dermed fremtidssikrer møllen mange år ud i fremtiden.